مسوولین سازمان حج و زیارت کشور

این میان، حرف و . معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زیارت اعلام کرد: دو چمدان و یک ساک متحدالشکل با نظارت سازمان حج و زیارت برای زائران حج امسال تهیه می شود و مبلغ 140هزار تومان بابت کمک هزینه آن از محل صرفه جویی های هزینه سفر حج ، تا پایان

2023-01-27
    رواتب ي من لقمان
  1. پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت
  2. اربعین ؛ گاه حکمرانی بر دلها